getallen

Er zitten 60 seconden in een minuut

Er zitten 60 minuten in een uur

Er zitten 24 uur in een dag/nacht

Er zitten 7 dagen in een week

Er zitten 52 weken in een jaar

Er zitten 365 of 366 dagen in een jaar

dus

606024752365366