Schrijf een detectiveverhaal

 

 

Een ditectiveverhaal is een verhaal waarin een detective een misdaad oplost.

Wat zijn de kenmerken van een detectiveverhaal?

De misdaad. Er is een delict gepleegd en het is onduidelijk, hoe het heeft plaatsgevonden en wie de dader is.

De speurder. Degene die het raadsel oplost, is buitengewoon intelligent.  Meestal is de detective een burger, terwijl de politie te dom en te onhandig is om achter de waarheid te komen.

De oplossing. Door nauwkeurig naar sporen te zoeken en slim te redeneren, komt de speurder tot een conclusie. Aan het einde van het verhaal volgt een verrassende ontknoping. In de loop van het avontuur wordt de lezer vaak op een dwaalspoor gezet door middel van valse sporen. Meestal is er een spannend plot.

Als je een detectiveverhaal verzint moet je eigenlijk bij het einde beginnen.  Alleen jij weet wat er precies is gebeurd en wie de dader is.  Beantwoord de volgende vragen voordat je echt met schrijven begint.

Wat is er gebeurd?

Waar vond het misdrijf plaats?

Waarmee?

Wie is de dader?

Zijn er nog meer verdachten?

Wat was het motief?

Bedenk aanwijzingen!

Bedenk een spannende ontknoping.

Heb je dat allemaal bedacht? Laat dan de detective  beginnen met zijn speurwerk. Natuurlijk moet de detective ook een leuke naam hebben.  Het is net een puzzel. De detective vindt iedere keer een andere aanwijzing en gaat steeds door met zijn onderzoek. De lezer komt steeds meer te weten, iedere keer gebeurt er wat waardoor de oplossing steeds dichterbij komt. Uiteindelijk schrijf je de ontknoping van het verhaal.

Oefen de woordenschat van een detective.

                     

Lees de verhalen die al geschreven zijn.

Succes met je verhaal !