leestekens 4


Bij "dat zinnen" komt er steeds voor het woordje "dat" een komma.
voorbeeld:
Piet ziet, dat we slapen.

hij zegt dat hij gaat verhuizen


ik denk niet dat henk dit met opzet kapot heeft gemaakt


vind jij dat je recht hebt op meer zakgeld