dieren                               
Waarnemen 
1.1    Hoe ziet het dier eruit
1.2   Hoe beweegt het dier? 
1.3   Welke  geluiden maakt het dier? 
1.4   Hoe voelt het dier aan? 
1.5   Hoe reageert het dier op je? 
1.6   Hoe neemt het dier waar?  
Leven en wonen
2.1   Waar leeft het dier in het wild? 
2.2  Welke planten groeien in de omgeving van het dier? 
2.3  Welke andere dieren leven in zijn omgeving? 
2.4  Heeft het dier vijanden?  Welke? 
2.5  Is het dier een vijand voor andere dieren? 
2.6  Wat voor huis heeft het dier? 
2.7  Waar leeft het dier als het bij de mensen woont?  
Het jaar door 
3.1   Hoe oud kan het dier worden? 
3.2  Wat doet het dier overdag en s nachts 
3.3   Wat doet het dier in de herfst, zomer ,lente en winter?  
Alleen of samen
4.1   leeft  het dier alleen of in een groep? 
4.2  Heeft de groep een leider? 
4.3  Hoe wordt het dier leider van een groep? 
Eten en drinken 
5.1   Wat eet en drinkt het dier? 
5.2   Hoe komt het dier  aan voedsel? 
5.3   Waar bewaart het dier zijn voedsel? 
Jonge dieren 
6.1   Hoe paart het dier? 
6.2  Hoe krijgt het dier jongen? 
6.3  Hoe worden de jonge dieren  verzorgd? 
6.4  Hoe worden de jonge dieren beschermd? 
6.5  Hoe spelen de jonge dieren? 
6.6  Veranderen de jonge dieren als ze groeien? 
6.7  Hoe lang blijven de jonge dieren bij hun ouders?  
Mens en dier 
7.1 Tot welke familie behoort het dier? 
7.2  Is het dier nuttig? 
7.3 Wordt het dier door de mens bedreigd? Beschermd? 
7.4  Welke voorouders heeft het dier? 

 

Dit zijn de vragen van de dierenbak, die veel gebruikt wordt op montessorischolen.

KIjk hier voor meer informatie.